Energioptimering på alle fronter

RIEL Energi er en afdeling i RIEL A/S, hvor vi  arbejder med energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstider fra få måneder til 2-3 år. Vi udarbejder en energiscreening af hele eller dele af Jeres virksomhed og kommer med løsninger på forbedringer og økonomiske betragtninger. Vi tilbyder ligeledes at udføre ansøgningsarbejdet med henblik på statsligt energitilskud til projektet.

Endvidere tilbyder RIEL Energi sammen med eget finansieringselskab RIEL Finans ApS produktet Partner-Finans, som i de fleste tilfælde betyder, at Jeres virksomhed fritages for investeringen. I har spare potentialet, RIEL Energi har kompetencerne og projekterfaringen, og RIEL Finans ApS vil gerne investere i netop ansvarlige energiprojekter. Det kalder vi sund og god økonomisk fornuft for alle parter.

Kan Jeres virksomhed genkende et´ eller flere punkter, er der med stor sandsynlighed et stort sparepotentiale.

 • Belysning i mere end 5 timer om dagen.
 • Opvarmning med kalorifere eller ventilationsanlæg.
 • Opvarmning med gas, olie eller elektricitet.
 • Opvarmning med fjernvarme, men I er i tvivl om afkøling er korrekt.
 • Der anvendes varmt vand eller damp i produktionen.
 • Der anvendes trykluft i produktionen.
 • Der anvendes kølemaskiner i produktionen.
 • Der pumpes eller bruges vand i produktionen.
 • Et´ eller flere rum har forskellige temperaturer og ofte varme at opholde sig i.
 • Store uudnyttet tagflader til eksempelvis solceller eller solvarme.
 • Mange uisolerede rør eller eksisterende isolering på rør er udtjent.

RIEL Energi råder over det nyeste udstyr til energimåling, og kan  i de fleste tilfælde afsløre et forholdsvis stort energiforbrug, selv når folk er gået hjem eller produktionen ikke kører.

Vi tilbyder derfor også GRATIS Energi-tjek – så kontakt os og hør nærmere.

Kontakt os