Elementær brandbekæmpelse

Brandbekæmpelseskursus

Formålet er, at sætte deltageren i stand til at alarmere, slukke en mindre brand med små slukningsmidler og give deltageren viden om årsager til brand.

MÅL
• Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
• Handle hensigtsmæssigt ved brand ud fra trinvis brandbekæmpelse
• Redde mennesker
• Alarmere
• Bekæmpe ilden
• Være i stand til at kunne håndtere mindre brande ved enten at slukke eller begrænse
• Håndtere mindre brande ift. viden om brandteori, samt at have kendskab til hvilke forudsætninger der skal være til stede for at en brand kan forekomme
• Gennemføre praktiske opgaver med tilfredsstillende resultat

INDHOLD
• Elementær brandbekæmpelsesteori
• Gennemgang af instrukser/planer for personale
– Alarmeringsinstruks
– Ordensregler
• Gennemgang af brandtekniske installationer generelt
– Branddøre
– ABDL
– Flugtvejsbelysning
– ABA
• Praktisk prøve i brandslukning af mindre brande (hånd-ildslukkere)

TID
3 timer.

SÆRLIGE BESTEMMELSER
Der er ingen deltagerforudsætninger – der udstedes bevis ved gennemført kursus.
Kurset udføres på lokationen Bornholmsvej 5 i Løgstør eller hos jer.
Kontakt os for nærmere information.

INSTRUKTØR
Mange års erfaring og uddannet i beredskabet som grund- og funktionsuddannelse, certificeret instruktør samt holdleder.

Kontakt os allerede nu for en aftale på 70 70 20 23

Udvalgt kursus

Kursus - Elementær brandbekæmpelse

Kontakt os