• Brian Bundgaard

Ny Bestyrelsesformand i RIEL A/S

150 150 Riel

Brian Bundgaard er per 15. maj udpeget som ny bestyrelsesformand i RIEL A/S.

Brian Bundgaard har siden 2008 været direktør for og partner i Jysk Pension, samt han er den ene af to initiativtagere bag Nordjysk Invest ApS, der blev stiftet i 2015 med inspiration fra Løvens Hule på DR.

Før da har Brian Bundgaard gennem en længere årrække været Chefrådgiver hos Danica Pension.

Som ny bestyrelsesformand forventer RIEL A/S, at kunne drage udbytte af Brian Bundgaards brede erfaring omkring salg og innovation, og herudover er han en af investorerne bag Hjerteskab.dk, som er et datterselskab af RIEL A/S.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til sige tak til afgående bestyrelsesformand Christian Ehlert, for hans store indsats på økonomiområdet for RIEL A/S siden starten ultimo 2016.