Tryghed i eget hjem – Fire Eater Flex

150 150 Riel

Vi har fået et nyt produkt der er stor efterspørgsel på – det hedder Fire Eater Flex. Ideelt ekstra tiltag på at øge brandsikkerheden i eget hjem eller plejehjem – hvor der ryges med risiko for brand. Kontakt os for nærmere info på +45 70 70 20 23 eller via vores kontaktformular.

Fire Eater Flex brochure
Fire Eater Flex brochure